Взято за основу проект змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України та розпочато його громадське обговорення

. Опубликовано в Новости за 2018г

22 травня 2018 року рішенням НКРЗІ № 276 взято за основу проект змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Документ передбачає:

встановлення можливості використання одного вузла телекомунікаційної мережі (комутаційної станції) для обслуговування декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації;

створення сприятливих умов для впровадження сучасних технологій та конвергентних рішень на мережах фіксованого зв’язку з використанням ресурсів мереж рухомого (мобільного) зв’язку;

визначення особливостей маршрутизації трафіка при використанні скорочених номерів та кодів глобальних телекомунікаційних послуг «800», «900»;

вдосконалення маршрутизації трафіка голосової телефонії до служб екстреної допомоги за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112 від місцевих телефонних мереж населених пунктів сільських районів областей до відповідних обласних оперативно-диспетчерських служб.

Запропоновані зміни спрямовані на:

  • оптимізацію побудови телекомунікаційних мереж та підвищення ефективності використання наявного в операторів сучасного комутаційного обладнання;
  • впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та послуг;
  • зменшення собівартості надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг шляхом впровадження конвергентних рішень;
  • покращення якості надання телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення споживачів загальнодоступних телекомунікаційних послуг стаціонарним кінцевим обладнанням з вбудованим радіомодулем у випадках викрадення або пошкодження кабельних ліній зв’язку.

Зазначеним рішенням встановлено строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта, з дня їх оприлюднення до 30 червня 2018 року.

Проект акта та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет у розділі «Регуляторні акти».

 

http://nkrzi.gov.ua