Нормативные документы

 

Конституція України

Міжнародні договори

Європейська конвенція про транскордонне телебачення

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Закони України

Про телебачення і радіомовлення

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

Про інформацію

Про доступ до публічної інформації

Про радіочастотний ресурс України

Про авторське право і суміжні права

Про захист суспільної моралі

Про захист персональних даних

Про засади запобігання і протидії корупції

Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення в Україні

Про рекламу

Про телекомунікації

Про метрологію та метрологічну діяльність

Про звернення громадян

Про захист прав споживачів

Про захист економічної конкуренції 

Про регулювання містобудівної діяльності 

Про відповідальність за правопорушенняу сфері містобудівної діяльності

Нормативні акти органів державної влади

Постанова Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг"

Постанова Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України"

Постанова Кабінету Міністрів України  "Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України"

Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії”

 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами) «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244 Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Нормативні акти Нацради

 
 
 
 
 
 
 

Нормативні акти НКРЗІ

Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України 

Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемережMixed element/text selection (додається)

Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії»

Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (Рішення НКРЗІ № 560 від 01.11.2012 р.)

Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг

Правила охорони ліній електрозв'язку

Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів

Положення про якість телекомунікаційних послуг

Методика розрахунків розмірів ліцензійного збору

Наші друзі та партнери

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей