Асоціація «Укртелемережа» звернулась до оновленого складу Нацради щодо наболілої для провайдерів проблеми УПП

. Опубликовано в Новости за 2014г

logoUTSДіючий склад Нацради позиціонує свою діяльність по-новому, оголосивши, що відтепер спілкування відбуватиметься відкрито та чесно  задля позитивних зрушень у галузі.

Вбачаючи це, Асоціація «Укртелемережа» звернулась до оновленого складу регуляторного органу щодо існуючого проблемного питання формування УПП провайдерами.

Так, на цей час діє рішення Нацради № 1260 від 29.08.2012 р., яким затверджені Правила формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги (надалі-Правила), яке, на думку УТС, суперечить діючому законодавству.

Відповідно до п. 3 Правил «перелік програм, які входять до складу універсальної програмної послуги, формується провайдером програмної послуги з програм телерадіоорганізацій, які здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі».

Але пунктом 5 Правил встановлено, що «у перехідний період від аналогового до цифрового формату мовлення склад універсальної програмної послуги включає програми ТРО, які здійснюють аналогове та/або цифрове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі».

Асоціація вважає, що положення цього пункту суперечить правовим нормам Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з приводу наступного:

Визначення універсальної програмної послуги надано у ст.1 Закону : «універсальна програмна  послуга  -  обов'язкове  забезпечення абонентам  можливості  перегляду  пакета  програм у складі програм телерадіоорганізацій,  які  відповідно  до   ліцензій   здійснюють наземне  ефірне  мовлення  на  території  розташування відповідної багатоканальної телемережі, за винятком випадків застосування абонентами індивідуальних приймальних приладів або систем».

Тобто, Законом чітко визначені програми, які повинні входити до складу універсальної програмної послуги.  

Відповідно до п.9. ст.39 Закону провайдер зобов'язаний забезпечити усім    абонентам можливість  отримання  програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів програм.

 

Таким чином, рішенням №1260 безпідставно розширено перелік програм, які повинні входити до складу універсальної програмної послуги та покладено на провайдерів програмної послуги додатковий обов’язок здійснювати ретрансляцію не тільки програм телерадіоорганізацій, які  здійснюють наземне  ефірне  мовлення, але й телерадіоорганізацій  які мають ліцензії   на багатоканальне (цифрове) мовлення.

Статтею п.3 ст. 23 Закону чітко визначено, що залежно від організаційно-технологічних  особливостей розповсюдження  програм  Національна  рада  видає ліцензії на такі види мовлення: супутникове;  ефірне; кабельне;  проводове; багатоканальне.

Цифрове мовлення відповідно до Закону є окремим видом мовлення  та не повинно входити до складу УПП. 

Окрім того, організація цифрового мовлення передбачає наявність спеціальних пристроїв для декодування сигналів, які не потрібні для здійснення аналогового мовлення.

Приймаючи це рішеннями, яке є регуляторним актом,  Національна рада вийшла за межі своїх повноважень, передбачених Конституцією та Законами України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» . Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Неправомірне розширення складу універсальної програмної послуги значно ускладнює діяльність провайдерів програмної послуги, створює додаткові перепони для розвитку галузі.

На підставі зазначеного, УТС просить скасувати правові норми рішення Національної ради № 1260 від 29.08.2012 р. «Про затвердження Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги», які суперечать Закону та виключити пункт 5 Правил.

Наши друзья и партнеры

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • АКТР
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей