НКРЗІ виносить на громадське обговорення проект постанови КМУ щодо здійснення заходів державного нагляду у сфері телекомунікацій

. Опубліковано в Новости за 2017г

нкрсНа виконання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» НКРЗІ на засіданні, що відбулося 5 грудня 2017 року, прийняла за основу проект  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації».

 Відповідно до Закону  всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний. Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду.

Проектом документу, розробленого НКРЗІ, передбачені наступні критерії визначення ступенів ризику:

  • кількість видів діяльності у сфері телекомунікацій;
  • кількість регіонів, у яких суб’єкт господарювання має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України;
  • кількість регіонів, у яких суб’єкт господарювання має право на надання телекомунікаційних послуг з користуванням радіочастотним ресурсом України;
  • наявність порушень законодавства у сфері телекомунікацій та/або у сфері користування радіочастотним ресурсом України за період після останньої планової перевірки, невиконаних розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень, термін виконання яких закінчився, неподаних документів обов’язкової звітності за останній звітний період у встановлені терміни.

Відповідно до визначених критеріїв до найвищого ступеня ризику пропонується віднести суб’єкти господарювання, що мають право на здійснення діяльності з 11 та більше видів діяльності у сфері телекомунікацій у 50 та більше відсотках регіонів України. До середнього ступеню ризику – суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення від 4 до 10 видів діяльності. Для цих груп суб`єктів планові заходи державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України пропонується здійснювати не частіше одного разу на три роки, для всіх інших - не частіше одного разу на п’ять років.

Проектом документу також передбачено застосування мотиваційної складової для всіх суб’єктів державного нагляду, а саме: якщо за результатами двох останніх планових перевірок не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, пропонується наступну планову перевірку такого суб’єкта господарювання проводити не раніше ніж через збільшений у півтора рази період часу, встановленого для відповідного ступеня ризику.

Разом з тим, наявність порушень законодавства у сфері телекомунікацій та/або у сфері користування радіочастотним ресурсом України за період після останньої планової перевірки, невиконаних розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень, термін виконання яких закінчився, неподаних документів обов’язкової звітності за останній звітний період у встановлені терміни є підставами для віднесення суб’єктів господарювання з середнім та/або з незначним ступенями ризику до більш високого ступеня ризику.

Такий підхід спонукатиме учасників ринку до самоконтролю за належним дотриманням норм діючого законодавства та знизить навантаження на контролюючі органи.

Прийнятий за основу проект документу розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет з метою проведення громадського обговорення. Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться з дня його оприлюднення до 15 січня 2018 року.

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1378&language=uk

Наші друзі та партнери

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей