НКРЗІ визначила показники якості телекомунікаційних послуг, які підлягають обов’язковому випробуванню протягом 2018 року

. Опубліковано в Новости за 2017г

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму засіданні, що відбулося 19 грудня 2017 року, прийняла рішення про затвердження переліків показників якості послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2019 році та відповідному проведенні випробувань протягом 2018 року.

Дане рішення прийнято відповідно до пункту 3.2 Положення про якість телекомунікаційних послуг.

Для забезпечення всебічного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, за якими надаються операторами, зазначеним рішенням Комісії затверджено три переліки показників якості, а саме для: фіксованого телефонного зв’язку – 9 показників, мобільного (рухомого) зв’язку – 8 показників, послуг із доступу до Інтернету – 5 показників.

НКРЗІ також нагадує, що оператори повинні не пізніше 30 січня 2018 року подати до Комісії звіти за результатами випробувань показників якості послуг, проведених протягом 2017 року відповідно до рішення НКРЗІ від 13.12.2016 № 660.

Також, оператори повинні оприлюднити зазначену інформацію шляхом розміщення її в друкованих засобах масової інформації або на власних веб-сайтах, а також у місцях продажу телекомунікаційних послуг та проведення розрахунків за них.

Довідково

Щорічне проведення вимірювання з оприлюдненням результатів запроваджено в Україні відповідно до Директиви 2002/22/ЄС Європейського парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг.

Зазначеним документом на держави покладаються зобов`язання щодо здійснення моніторингу якості послуг, що пропонується на їх території, а регулюючі органи – збір інформації про якість послуг на основі критеріїв, які дозволяють порівнювати провайдерів цих послуг, що забезпечить доступ користувачів до публічної інформації щодо послуг комунікацій, сприяє розвитку конкурентного середовища, в якому задоволення потреб споживача є пріоритетним завданням.

http://nkrzi.gov.ua

Наші друзі та партнери

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей