НКРЗІ схвалила проект постанови КМУ щодо впровадження ризик-орієнтованого підходу планування заходів державного нагляду у сфері телекомунікацій та при користуванні РЧР України

. Опубликовано в Новости за 2018г

20 лютого 2018 року на своєму засіданні НКРЗІ за результатами громадського обговорення  схвалила проект  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації».

Проект документу розроблено з метою удосконалення та модернізації системи державного нагляду, запровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного контролю у галузі зв'язку. Це відповідає вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1020-р.

Відповідно до Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,  всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або незначного. Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду визначає періодичність проведення планових заходів державного нагляду.

Для визначення ступеню ризику НКРЗІ запропонувала наступні критерії:

 • кількість видів діяльності у сфері телекомунікацій;
 • кількість регіонів, у яких суб’єкт господарювання має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України;
 • кількість регіонів, у яких суб’єкт господарювання має право на надання телекомунікаційних послуг з користуванням радіочастотним ресурсом України;
 • наявність порушень законодавства у сфері телекомунікацій та/або у сфері користування радіочастотним ресурсом України за період після закінчення останньої планової перевірки до моменту прийняття рішення про включення суб’єкта до річного плану перевірки, неподаних документів обов’язкової звітності за останній звітний період у встановлені терміни.

До найвищого ступеня ризику належатимуть суб’єкти господарювання, що мають право на здійснення 14 та більше видів діяльності у сфері телекомунікацій у 50 та більше відсотках регіонів України. До середнього ступеню ризику – суб’єкти господарювання, що мають право на здійснення від 4 до 13 видів діяльності. Для цих груп суб`єктів планові заходи державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України пропонується здійснювати не частіше одного разу на три роки, для всіх інших - не частіше одного разу на п’ять років.

В основу проекту нормативно-правового акту закладено мотиваційний принцип щодо заохочення учасників ринку до самоконтролю за належним дотриманням норм діючого законодавства та зниження навантаження контролюючих органів. Так, у разі коли за результатами двох останніх планових перевірок не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, пропонується наступну планову перевірку такого суб’єкта господарювання проводити не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази. Разом з тим, наявність порушень законодавства у сфері телекомунікацій та/або у сфері користування радіочастотним ресурсом України за період після останньої планової перевірки до моменту прийняття рішення про включення суб’єкта до річного плану перевірки, неподання документів обов’язкової звітності за останній звітний період у встановлені терміни є підставами для віднесення суб’єктів господарювання з середнім та/або з незначним ступенями ризику до більш високого ступеня ризику.

Запровадження підходів, схвалених НКРЗІ у проекті документу, дозволить переорієнтувати діяльність підрозділів державного нагляду з виявлення порушень та застосування санкцій на запобігання порушень, що є діючою практикою в країнах Європейської спільноти. 

Схвалений Комісією проект  постанови Кабінету Міністрів України в установленому законодавством порядку буде подано на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України.

http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1433&language=uk

Наши друзья и партнеры

 • timlogo
 • ASTRO Strobel
 • АКТР
 • Mediasat
 • ДЕПС Украина
 • WISI
 • Технологии сетей