НКРЗІ направляє на реєстрацію в Мін`юст зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)

. Опубліковано в Новости за 2016г

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 23 серпня 2016 року затвердила зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет).

Оновлені документи містять уточнення умов щодо здійснення операторами взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах та запровадження в договорі між споживачем та постачальником параметрів швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернет.

Ці зміни спрямовано на забезпечення конкурентних умов діяльності у сфері надання послуг доступу до Інтернету з метою захисту права споживачів на отримання якісних телекомунікаційних послуг та очищення ринку від нелегальних постачальників послуг.

В основу змін до Основних вимог до договору покладено принципи положень нормативно-правових актів Європейського Союзу, що регламентують діяльність на ринку електронних комунікацій.

Так, запропонована НКРЗІ нова редакція пункту 3.5.7 Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг розроблена з урахуванням положень Постанови Європарламенту та Європейської ради 2015/2120 від 25.11.2015, яка набрала чинності 30.04.2016.

Зазначеною постановою встановлюється обов’язок постачальника послуг доступу до Інтернет гарантувати, що будь-який договір, який включає надання послуг з доступу до Інтернет, повинен визначати чітке і зрозуміле пояснення мінімальної, як правило, доступної, та максимальної швидкостей передавання даних для вхідного та вихідного трафіку при використанні фіксованих мереж, або розрахункової максимальної та рекламованої швидкостей для послуг доступу до Інтернет у мобільних мережах, а також пояснення, яким чином значні відхилення від відповідної швидкості можуть вплинути на дотримання прав кінцевих користувачів.

Крім того, зазначеними змінами до Основних вимог до договору передбачено посилання на ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 для конкретизації порядку та умов проведення вимірювання показників якості виключно в межах телекомунікаційної мережі оператора – постачальника послуги, що також відповідає вимогам стандарту Європейського інституту стандартизації ETSI 202 057-4.

Відповідно до статті 60 Закону укладення договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж здійснюється операторами телекомунікацій відповідно до обов’язкових вимог до договору про взаємоз’єднання, які встановлює НКРЗІ. Для захисту ринку від наслідків діяльності «сірих» провайдерів НКРЗІ своїм рішенням запроваджує зміни до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет) в частині уточнення умов щодо здійснення взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах. За нової редакції документу взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж може здійснюватися лише між зареєстрованими в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій  суб`єктами господарювання, що також мають, за необхідності, відповідні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом. Такі додаткові заходи створюють суттєві бар`єри для нелегальних постачальників послуг, які, користуючись прогалинами в нормативно-правовій базі, провокують цінові війни, заважаючи гармонійному розвитку ринку.

Пом’якшувальним заходом при впровадженні регуляторного акта є те, що зазначене рішення набере чинностііз 1 січня 2017 року.

nkrzi

Наші друзі та партнери

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей