Набули чинності Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

. Опубликовано в Новости за 2013г

8 лютого цього року з опублікуванням в «Офіційному віснику України» № 8 набули чинності Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, ухвалені рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 26 грудня 2012 року № 2561. Попередньо ці зміни були зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 136/22668.

Згідно з нормами чинного законодавства Національна рада наділена повноваженнями щодо організації та перспектив розвитку телерадіомовлення. Вона розробляє і затверджує План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, який переглядається не рідше як один раз на рік.

Відповідно до Плану розвитку регулятор ухвалює рішення щодо створення та розвитку каналів і мереж мовлення й телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначає конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, а також визначає умови ліцензій на ті види мовлення, що ліцензуються за реєстраційним принципом (кабельне, супутникове, проводове).

http://nrada.gov.ua

Утверждены критерии оценки качества Интернет-услуг

. Опубликовано в Новости за 2013г

28.12.2012 г. приказом №803 Госспецсвязи утверждены показатели качества услуг по передаче данных, доступу к Интернет и их уровни.

Документ зарегистрирован в Минюсте 21.01.2013г. и вступит в силу с момента официального опубликования.

Так, доступность Интернет-услуг будет характеризоваться, например, процентом успешных регистраций в сети и отказов, временем, затрачиваемым на регистрацию в сети, а полноценность Интернет-услуг - скоростью передачи данных, процентом неудовлетворительных соединений, временем задержек.

«УКРТЕЛЕСЕТЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ КАНАЛ «TV 1000 Соmedy» АДАПТИРОВАННЫЙ в УКРАИНЕ !

. Опубликовано в Новости за 2013г

«TV 1000 Соmedy» - первоклассные комедии, способные изменить ваше настроение исключительно в лучшую сторону в любое время дня и ночи. Этот канал – лучшее лекарство от хандры!

Если вы устали за день и мечтаете отвлечься от тяжелых мыслей или хотите провести выходные в приподнятом настроении; если вы любите и цените отличное чувство юмора, а также жить не можете без лучших комедийных актеров современности, которые способны вызвать заразительный смех одним своим присутствием на экране, тогда TV1000 Comedy – то, что доктор прописал!

Заметим, 23 января 2013г. канал «TV 1000 Соmedy» был внесен в перечень адаптированных каналов на территории Украины (Решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания №142).

По вопросу заключения договоров на ретрансляцию телеканала «TV 1000 Соmedy», получения дополнительной информации о телеканале обращайтесь в Ассоциацию „Укртелесеть” по тел: /062/ 348-43-91, факс /062/ 345-26-01

Національна рада затвердила звіт про діяльність за 2012 рік

. Опубликовано в Новости за 2013г

Під час прес-конференції, що відбулася у Національній раді 23 січня ц.р., було повідомлено, що регуляторний орган відповідно до статті 16 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» затвердив звіт про свою діяльність за 2012 рік.

У цьому документі викладені підсумки виконання Національною радою завдань, визначених Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору, надана інформація про підсумки ліцензування телерадіомовлення за звітний період, дотримання телерадіоорганізаціями ліцензійних умов та умов ліцензій, законодавства про рекламу і спонсорування тощо. Також у звіті міститься інформація про здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями порядку мовлення під час виборчої кампанії та висвітлені найголовніші ініціативи Національної ради.

Нацрада: Інформаційно-аналітична довідка про роботу зі зверненнями громадян та врахування висловлених пропозицій, критичних зауважень щодо діяльності телерадіоорганізацій України за 2012 рік

. Опубликовано в Новости за 2013г

Відповідно до Інформаційно-аналітичної довідки про роботу зі зверненнями громадян за 2012 рік, Нацрада з питань телебачення у минулому році опрацювала 308 звернень громадян і 53 запити на отримання публічної інформації.

Найбільше пропозицій, скарг та заяв надіслали мешканці м. Києва (109), Донецької (29) та Харківської (27) областей.

Приблизно однакову кількість листів отримано з Львівської (17), Сумської (16), Дніпропетровської та Одеської (по 14), Київської та Запорізької (по 12) і Луганської (10) областей. З Житомирської області та АР Крим надійшло по 7 звернень, з Миколаївської – 6, Кіровоградської – 5. Найменше листів отримано з Полтавської області – 4, Вінницької, Івано-Франківської та Хмельницької – по 3, Закарпатської, Чернігівської, Херсонської – 2, Черкаської, Чернівецької, Рівненської,м. Севастополя – по 1.

Вступило в силу решение НКРСИ об основных требованиях к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг

. Опубликовано в Новости за 2013г

Сегодня, 8 января 2012г., вступило в силу решение Национальной комиссии регулирования связи Украины №624 от 29.11.2012г. «Об утверждении Основных требований к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг и признании утратившим силу решения НКРСИ от 26.03.2009 N 1420"

Требования являются обязательными для применения операторами, провайдерами телекоммуникаций и потребителями телекоммуникационных услуг при заключении договоров о предоставлении телекоммуникационных услуг, внесении изменений и дополнений к ним.

В документе установлен перечень организационных и технических условий предоставления услуг, порядок и сроки информирования потребителя о полученных им услуги, изменение тарифов на услуги и т.д.

Так, договор о предоставлении телекоммуникационных услуг заключается между потребителем и оператором, провайдером, которые внесены в реестр операторов и провайдеров телекоммуникаций НКРСИ, с учетом положений Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг и других нормативно-правовых актов.

Операторы, провайдеры телекоммуникаций должны оглашать формы договоров и условия публичных договоров на своих веб-сайтах и в местах продажи услуг, в частности, не меньше чем за 7 календарных дней до изменения таких условий.

Договоры между потребителями (абонентами) и операторами, провайдерами, заключенные до вступления в силу Требований, действуют и могут быть переоформлены по желанию одной из сторон.

В связи со вступлением в силу решением № 624 утратило силу решение Нацкомиссии по вопросам регулирования связи от 26.03.2009 г. № 1420 «Об утверждении Основных требований к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг».

Цензура у сфері телерадіомовлення

. Опубликовано в Новости за 2012г

Адвокатське об’єднання «Головань і Партнери»
Юридична газета № 50 за 2012 р.

21.01.2009 року набрав чинності Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення». Цим Законом Україна здійснила неабиякий крок щодо прийняття на себе зобов’язань з регулювання сфери телебачення та надання програмних послуг, виходячи із загальноєвропейських норм, правил та стандартів.

Це крок, завдяки якому загальні правила регулювання діяльності у сфері телерадіомовлення були інтегровані з загальноєвропейськими, що надає безмежні можливості не тільки громадянам щодо перегляду європейських телепрограм, а й українським мовникам щодо безперешкодного поширення на теренах Європейського союзу національних українських програм.

Інформація щодо скоєних порушень, які найчастіше виявлялись уповноваженими НКРЗІ посадовими особами при перевірках суб’єктів ринку телекомунікацій

. Опубликовано в Новости за 2012г

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) для запобігання правопорушенням у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування інформує суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотним ресурсом України про результати аналізу заходів державного нагляду стосовно виявлених порушень.

У ІІІ кварталі 2012 року проведено 104 заходи державного нагляду за дотриманням суб’єктами ринку телекомунікацій законодавства про телекомунікації та 112 заходів державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України в смугах радіочастот загального користування.

Національна рада затвердила розміри штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги

. Опубликовано в Новости за 2012г

20 грудня на позачерговому засіданні Національної ради було затверджено Розміри штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, і направлено до Кабінету Міністрів України для погодження. Відповідний проект розпорядження Кабміну підготовлений Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Цей нормативний документ пройшов усі процедурні норми. Після погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Розміри штрафів було направлено до Міністерства юстиції України, яке підготувало висновок про відповідність із зауваженнями, які було враховано.

ООН приняла новый Регламент международной электросвязи

. Опубликовано в Новости за 2012г

Международный союз электросвязи (ITU) при ООН, членом которого является и Украина, принял в пятницу новый Регламент международной электросвязи

В столице ОАЭ Дубае в пятницу завершилась Всемирная конференция международной электросвязи, которая длилась с 3 декабря. Ее главным итогом стало подписание нового Регламента международной электросвязи.

Интервью В.Скрипника проекту «Акцент» на телеканале "Первый деловой"

. Опубликовано в Новости за 2012г

В следующем году потери от действий «ТВ-пиратов» станут существенными – до 15% аудитории, - эксперт Виктор Скрипник
От 60 гривен за интернет плюс 180 каналов в подарок.

Подобные предложения можно часто увидеть у различных Интернет-провайдеров. Такие компании предоставляют ТВ - контент нелегально, не отчисляют гонорары согласно закону об авторских и смежных правах. Демпингуют, чем разрушают рынок платного телевидения в Украине. Провайдеры, работающие в правовом поле, объединились. И решили бороться с нечестными игроками на рынке. О методах борьбы, особенностях лицензирования новых провайдеров и покупке ними прав на трансляцию телеканалов - в эксклюзивном интервью проекту «Акцент» рассказал президент Ассоциации «Укртелесеть» Виктор Скрипник.

З 1 січня 2013 року набирає чинності Закон України від 18 вересня 2012 року № 5279-VI «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

. Опубликовано в Новости за 2012г

Згаданим Законом визначено, що:

- учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 цього Закону для інвалідів війни I групи;

- інвалідам війни II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені статтею 13 для інвалідів війни I групи.

Зауваження «Укртелемережі» до нової редакції Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

. Опубликовано в Новости за 2012г

Проект змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору розроблено Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення з метою подальшого виконання Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1085.

Асоціація «Укртелемережа» направила наступні зауваження щодо проекту рішення:

Згідно з приписами ч.1 ст.21 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі - План розвитку) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до вимог цього Закону.

Наши друзья и партнеры

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • АКТР
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей